EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE
TECHNIK INFORMATYK 312[01]

ETAP PISEMNY
Arkusze i klucze odpowiedzi do etapu pisemnego egzaminu zawodowego dla techników informatyków
ETAP PRAKTYCZNY
Arkusze i przykładowe rozwiązania do etapu praktycznego egzaminu zawodowego dla techników informatyków
ARKUSZ KLUCZ ARKUSZ PRZYKŁAD ROZWIĄZANIA
2006 2006
312[01]-0X-062.pdf

e-test 312[01]-0X-062

cz.1_312[01]-0X-062.pdf
cz.2_312[01]-0X-062.pdf
312[01]-01-062.pdf  
312[01]-02-062.pdf  
2007 2007
312[01]-0X-072.pdf

e-test 312[01]-0X-072

cz.1_312[01]-0X-072.pdf
cz.2_312[01]-0X-072.pdf
312[01]-01-072.pdf
wytyczne

312[01]-01-072_rozw.pdf      
zrzuty

312[01]-02-072.pdf
wytyczne


312[01]-03-072.pdf
wytyczne
312[01]-03-072_rozw.pdf      
zrzuty
312[01]-04-072.pdf
wytyczne
312[01]-04-072_rozw.pdf      
zrzuty
2008 2008
styczeń styczeń
312[01]-0X-081.pdf

e-test 312[01]-0X-081

 

cz.1_312[01]-0X-081.pdf
cz.2_312[01]-0X-081.pdf
312[01]-01-081.pdf  
312[01]-02-081.pdf  
czerwiec czerwiec
312[01]-0X-082.pdf

e-test 312[01]-0X-082

 

cz.1_312[01]-0X-082.pdf
cz.2_312[01]-0X-082.pdf
312[01]-01-082.pdf
wytyczne

312[01]-01-082_cz_1.pdf      
312[01]-01-082_cz_2.pdf

312[01]-02-082.pdf
wytyczne
312[01]-02-082_rozw.pdf      
zrzuty
312[01]-03-082.pdf 312[01]-03-082_rozw.pdf      
312[01]-04-082.pdf
wytyczne

312[01]-04-082_rozw.pdf      
zrzuty

312[01]-05-082.pdf 312[01]-05-082_rozw.pdf      
312[01]-06-082.pdf 312[01]-06-082_rozw.pdf      
2009 2009
styczeń styczeń
312[01]-0X-091.pdf

e-test 312[01]-0X-091

cz.1_312[01]-0X-091.pdf
cz.2_312[01]-0X-091.pdf
312[01]-01-091.pdf  
312[01]-02-091.pdf  
312[01]-03-091.pdf  
312[01]-04-091.pdf  
czerwiec czerwiec
312[01]-0X-092.pdf

e-test 312[01]-0X-092

cz.1_312[01]-0X-092.pdf
cz.2_312[01]-0X-092.pdf
312[01]-01-092.pdf
wytyczne
312[01]-01-092_rozw.pdf      
312[01]-02-092.pdf
wytyczne
312[01]-02-092_rozw.pdf      
312[01]-03-092.pdf

312[01]-04-092.pdf

312[01]-0Y-092.pdf cz.1_312[01]-0Y-092.pdf
cz.2_312[01]-0Y-092.pdf
312[01]-05-092.pdf

312[01]-06-092.pdf
wytyczne
brak startu

312[01]-07-092.pdf

312[01]-08-092.pdf

2010 2010
styczeń styczeń
312[01]-0X-101.pdf

e-test 312[01]-0X-101

cz.1_312[01]-0X-101.pdf
cz.2_312[01]-0X-101.pdf
312[01]-01-101.pdf próbny_egz_zaw_2010.pdf
312[01]-02-101.pdf
312[01]-03-101.pdf
312[01]-04-101.pdf
czerwiec czerwiec
312[01]-0X-102.pdf

e-test 312[01]-0X-102

cz.1_312[01]-0X-102.pdf
cz.2_312[01]-0X-102.pdf
312[01]-01-102.pdf
wytyczne

zrzuty
312[01]-02-102.pdf
wytyczne

312[01]-03-102.pdf
wytyczne
312[01]-04-102.pdf
wytyczne

zrzuty
312[01]-05-102.pdf
wytyczne
312[01]-06-102.pdf
wytyczne
312[01]-07-102.pdf
wytyczne
 
312[01]-08-102
wytyczne
 
2011 2011
styczeń styczeń
312[01]-0X-111.pdf

e-test 312[01]-0X-111

cz.1_312[01]-0X-111.pdf
cz.2_312[01]-0X-111.pdf
312[01]-01-111.pdf  
312[01]-02-111.pdf  
312[01]-03-111.pdf  
czerwiec czerwiec
312[01]-0X-112.pdf

e-test 312[01]-0X-112

cz.1_312[01]-0X-112.pdf
cz.2_312[01]-0X-112.pdf
312[01]-01-112.pdf

312[01]-02-112.pdf
312[01]-03-112.pdf
312[01]-04-112.pdf
wytyczne
312[01]-05-112.pdf
312[01]-06-112.pdf
2012 2012
styczeń styczeń
312[01]-0X-121.pdf

e-test 312[01]-0X-121

cz.1_312[01]-0X-121.pdf
cz.2_312[01]-0X-121.pdf
312[01]-01-121.pdf  
czerwiec czerwiec
312[01]-0X-122.pdf

e-test 312[01]-0X-122

cz.1_312[01]-0X-122.pdf
cz.2_312[01]-0X-122.pdf
312[01]-01-122.pdf

312[01]-02-122.pdf
wytyczne
312[01]-03-122.pdf
312[01]-04-122.pdf
312[01]-05-122.pdf
312[01]-06-122.pdf
312[01]-07-122.pdf
312[01]-08-122.pdf
2013 2013
styczeń styczeń
312[01]-0X-131.pdf cz.1_312[01]-0X-131.pdf
cz.2_312[01]-0X-131.pdf
   
czerwiec czerwiec
312[01]-0X-132.pdf cz.1_312[01]-0X-132.pdf
cz.2_312[01]-0X-132.pdf
312[01]-01-132.pdf
wytyczne
312[01]-02-132.pdf
wytyczne
312[01]-03-132.pdf
wytyczne
312[01]-04-132.pdf
wytyczne
312[01]-05-132.pdf
wytyczne
312[01]-06-132.pdf
wytyczne
312[01]-07-132.pdf
wytyczne
2014 2014
styczeń styczeń
       
czerwiec czerwiec
312[01]-0X-142.pdf cz.1_312[01]-0X-142.pdf
cz.2_312[01]-0X-142.pdf
   

 

 

KARTA ODPOWIEDZI DO ETAPU PISEMNEGO.pdf KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ.pdf

 

 

Copyright © by Sławomir Chrzanowski
All rights reserved