facebook


home


poczta

 

TECHNIKUM

W Zespole Szkół w Raciążu funkcjonują następujące typy szkół średnich zawodowych:

- technikum dla młodzieży w zawodzie technik ekonomista na podbudowie gimnazjum

Szkoła dysponuje doskonale wyposażonymi pracowniami, w których prowadzone są lekcje. Szczególny nacisk przy nauczaniu przedmiotów zawodowych położono na zastosowanie technik komputerowych. Zajęcia w pracowniach komputerowych odbywają się z podziałem na grupy co pozwala na indywidualną pracę ucznia oraz zapoznanie go z wieloma programami potrzebnymi w życiu codziennym a w przyszłości w pracy zawodowej.

- technikum dla młodzieży w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego na podbudowie gimnazjum
-
od 1 września 2012 r. zmianie ulega nazwa zawodu na technik żywienia i usług gastronomicznych

Szkoła dysponuje wzorcowo wyposażonymi pracowniami gastronomicznymi, w których odbywają się zajęcia praktyczne dające młodzieży możliwość zdobycia cennych umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu.

- technikum dla młodzieży w zawodzie TECHNIK INFORMATYK na podbudowie gimnazjum

Szkoła dysponuje trzema pracowniami komputerowymi wyposażonymi w 52 stanowiska komputerowe podłączone do sieci lokalnej i internetu o prędkości do 80 Mb/s. Zajęcia ze wszystkich przedmiotów zawodowych odbywają się z podziałem na grupy zapewniające każdemu uczniowi indywidualną pracę na komputerze.

 

Copyright © by Sławomir Chrzanowski
All rights reserved